เช่า 120,000 บาท/เดือน
ขาย 43,000,000 บาท

เดอะ สุโขทัย เรสซิเด้นซ์

ขาย 1,350,000 บาท

Tait 12 (เทตต์ ทเวลฟ์)

ขาย 16,500,000 บาท

The Room เจริญกรุง 30